Tryskacze w instalacjach przeciwpożarowych

Instalacje pożarowe są jednymi z najważniejszych zabezpieczeń w budynkach użyteczności publicznej. W zależności od typu obiektu oraz ilości osób, które w nim przebywają na co dzień instalacje te mogą różnić się między sobą. Głównymi elementami wszystkich instalacji jest centrala pożarowa oraz czujki pożarowe.

Budowa instalacji przeciwpożarowej

instalacje tryskaczoweElementy te pozwalają na wykrycie pożaru oraz przekazanie informacji o jego wystąpieniu do odpowiednich służb, którymi jest straż pożarna. W zależności od scenariusza pożarowego, który definiuje sposób wysterowania urządzeń wykonawczych na obiekcie mogą istnieć jeszcze inne elementy wchodzące w skład instalacji takie jak chociażby sygnalizatory akustyczne, klapy dymne czy drzwi pożarowe. Całość jest uzupełniona o ręczne ostrzegacze pożarowe oraz samoczynne urządzenia gaśnicze. To właśnie instalacje tryskaczowe są jednymi z najważniejszych jeśli chodzi o bezpieczeństwo obiektu. Dzięki tryskaczom istnieje możliwość ugaszenia pożaru w początkowej fazie jego wystąpienia. Instalacje tryskaczowe dzięki swojej budowie stanowią niezależny element instalacji przeciwpożarowej. Ich zadziałanie nie jest wyzwalane z centrali alarmowej. W urządzeniu tryskaczowym znajduje się specjalna ampułka z płynem, który po ogrzaniu do odpowiedniej temperatury zwiększa swoją objętość co sprawia, że szklana otoczka pęka. Po pęknięciu ampułki jest uwalniany strumień wodny, który następnie trafia na dyszę urządzenia i jest równomiernie rozpryskiwany wkoło. Warto dodać, że w zależności od przeznaczenia urządzenia tryskaczowego w jego środku mogą być zainstalowane ampułki o różnej charakterystyce.

Jest ona przeważnie definiowana temperaturą, która powoduje rozerwanie kapsułki. W zależności od charakterystyki ampułki mają różny kolor przez co łatwiej jednoznacznie zdefiniować typ zainstalowanego urządzenia tryskaczowego. Wszystko to sprawia, że instalacje tryskaczowe są niezawodne i skuteczne oraz łatwe w konserwacji.