Szkolenie BHP w Warszawie

 

Bezpieczeństwo pracy powinno być zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Zasada ta dotyczy szczególnie zakładów pracy, w których panują szkodliwe warunki, lub występuje liczne ryzyka mogące zagrozić życiu i zdrowiu.

Kto może przeprowadzić szkolenie z zakresu BHP?

szkolenia bhp warszawa tanioZatrudnienie nowego pracownika, wiąże się z koniecznością jego przeszkolenia. Musi on poznać swoje obowiązki i zagrożenia jakie mogą wystąpić w zakładzie pracy, a ponieważ w każdym miejscu mogą one być inne, to każdorazowo musi być przeszkolony. Takie czynności są szczególnie ważne w przypadku pracowników fizycznych, którzy pracują na różnych budowach, gdyż oni muszą spełniać najwięcej wymagań dotyczących bezpieczeństwa w pracy. Szkolenia BHP Warszawa tanio zrealizujemy wysyłając jednocześnie kilku pracowników. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu zmniejszenia ilości wypadków z winy pracowników spowodowane ich niewiedzą, lub niewłaściwym przeszkoleniem. Zakres szkoleń jest dobierany do specyfiki zakładu pracy i możliwości wystąpienia w nim zagrożeń dla życia i zdrowia zatrudnionych w nim osób. Poza bezpieczeństwem pracy, szkolenie dotyczy też ochrony przeciwpożarowej, która ma na celu zaznajomić pracowników z drogą przeciwpożarową, miejscem gdzie znajduje się sprzęt gaśniczy i postępowaniem w razie wystąpienia pożaru. Szkolenia nie należą do tanich inwestycji w pracowników, ale możemy na nich zaoszczędzić jeżeli jednorazowo na takie zajęcia wyślemy kilka osób. Należy pamiętać, że każdy nowo zatrudniony pracownik najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy musi przejść wymagane szkolenie.

Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku przeszkolenia pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to naraża się na naliczenie wysokich kar finansowych. Bardziej się opłaca wysłać pracownika na szkolenie i zapłacić za nie około sto złotych.

Więcej dowiesz się na: https://www.admir.com.pl/