Rachunkowe rozliczanie podatku

 

W polskim systemie finansowym istnieje wiele rodzajów podatków, ale najpopularniejszy jest podatek VAT, który jest należny przy zakupie i naliczony przy sprzedaży. Ponadto każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę, potrącany jest podatek dochodowy od uzyskiwanego wynagrodzenia.

Kto dokonuje rozliczenia podatku?

rozliczenie podatkuKażda osoba pracująca na umowę o pracę, dzieło, czy zlecenie, musi się rozliczać z Urzędem Skarbowym z uzyskiwanych dochodów i płaconych podatków. Od wynagrodzenia każdego pracownika, pracodawca musi odprowadzać podatki i składki społeczne, ponieważ narzuca taki obowiązek państwo. Rozliczenie podatku odbywa się raz w roku w przypadku osób zatrudnionych na umowy, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą to robić każdego miesiąca. Jeżeli się znamy na rachunkowości i posiadamy minimalną wiedzę na temat podatków i odliczeń od niego, to możemy sami uzupełnić druk PIT-37, na którym się rozliczają osoby fizyczne, albo zlecić to zadanie księgowej z biura rachunkowego. Do druków zawsze jest dołączona instrukcja jak uzupełnić poszczególne rubryki, więc jest to pewne ułatwienie dla osób niezwiązanych z księgowością. Rozliczając podatki możemy od nich odliczyć ulgę na dziecko, internet i VAT od zakupionych materiałów budowlanych. Im więcej w ciągu roku uzbierało nam się podatku, tym więcej będziemy mogli od niego odliczyć, a tym samym dostać większy zwrot. Obowiązek rozliczenia dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również przedsiębiorców, mija ostatniego dnia kwietnia każdego roku.

Dla laika przepisy podatkowe mogą się okazać skomplikowane, dlatego jeżeli nie czujemy się na siłach, to lepiej rozliczenie zlecić komuś kompetentnemu żeby uniknąć zbędnych pomyłek. Przed Urzędem Skarbowym mamy obowiązek przedstawić wszystkie dochody jakie uzyskaliśmy i jaki opłaciliśmy podatek dochodowy.