Pracownicy z zagranicy

 

Bardzo dużo osób podejmuje pracę tymczasową za granicą. Zwłaszcza Polacy bardzo często wyjeżdżają za granicę dorobić sobie kilka groszy do krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy nawet kraje skandynawskie. Jednak do Polski także przyjeżdża coraz więcej pracowników.

Popularność zatrudnienia za granicą

agencja pracy tymczasowej WłocławekPolacy są narodem migrującym, lecz także na teren naszego kraju przejeżdża wiele nowych pracowników ze wschodu. Korzystają oni zwykle z usług agencji pracy tymczasowej. Zwłaszcza dobrze znane są takowe agencje pracy tymczasowej działające na terenie miast takich jak Włocławek czy także Bydgoszcz. Jednak należy zauważyć, że istnieją odpowiednie regulacje prawne chroniące interesy pracowników migrujących. Przede wszystkim takowe regulacje ustawowe dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej, oznacza to w szczególności możliwość wykonywania zawodu jako osoba pracująca na własny rachunek lub jako pracownik najemny, w państwie innym niż to, w którym zdobyli odpowiednie kwalifikacje. Zauważamy też, że usługodawca powinien podlegać obowiązującym w przyjmującym państwie przepisom dyscyplinarnym, bezpośrednio związanym z kwalifikacjami zawodowymi, takimi jak przepisy regulujące kwestie definicji zawodu, zakresu czynności należących do danego zawodu lub zastrzeżonych dla jego przedstawicieli oraz uznawania tytułów zawodowych oraz poważnych uchybień zawodowych, co jest związane z zasadami przyjmowania pracowników ze wschodu przez polskie agencje pracy tymczasowej.

Nie jesteśmy więc tylko i wyłącznie narodem, który migruje za granicę w celu podjęcia określonej działalności zarobkowej. Na terenie Polski zatrudnia się wielu pracowników tymczasowych pochodzących zwykle ze wschodu.