Katalog kodów odpadów spożywczych

 

W katalogu odpadów zawierającym wszystkie rodzaje odpadów produkowane przez człowieka w procesie produkcji i przetwarzania, spore miejsce zajmują śmieci skategoryzowane ze słowem „spożywcze”. Ich podział jest jednak nieoczywisty.

Kategorie odpadów spożywczych

kody odpadów spożywczychProdukcja i przetwarzanie organicznych i nieorganicznych elementów przemysłu spożywczego dzieli odpadki na kilka kategorii, w zależności od ich pochodzenia i przeznaczenia. Najczęściej jest to grupa odpadów organicznych z podziałem na odpadki pochodzenia odzwierzęcego i roślinnego. To najprostszy podział, jednak nie jest on aż tak oczywisty, jakby się mogło zdawać. Kody odpadów spożywczych skategoryzowane są pod kodem głównym „02”, w którym znajduje się wiele podgrup. Wśród nich znajdują się również te oznakowane jako  odpady niebezpieczne, są to na przykład padłe zwierzęta z odpadową tkanką wykazującą właściwości niebezpieczne, czy odpady z agrochemikaliów zawierające substancje określane jako niebezpieczne. Wśród grup kodów odpadów spożywczych wyróżniamy te, które pochodzą z działalności rolniczej, czyli rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych i gospodarki wodnej w zakresie rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa. Kolejna podgrupa to odpady dotyczące przetwórstwa odzwierzęcego . Następna duża podgrupa kodów to te związane z przetwórstwem spożywczym produktów pochodzenia roślinnego, a także -oddzielnie- z przemysłu cukrowniczego, mleczarskiego, piekarsko-cukierniczego oraz odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych, z wyłączeniem produkcji herbaty, kawy i kakao).

Podział kodów w katalogu (wraz z oznakowaniem odpadów niebezpiecznych) zatwierdzony został przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i jest zgodny z Europejskim Katalogiem Odpadów obowiązującym również na terenie Polski.