Automatyzacja bram jako segment integralności systemów sterujących

 

Współcześnie istotną rolę w zakresie szeroko pojętego rozwoju oraz zmian związanych z postępem nowych technologii pełni automatyzacja systemów sterujących. W ramy tej koncepcji możemy wpisać przede wszystkim integralność systemów sterujących w nowym budownictwie, określanym mianem energooszczędnego czy pasywnego. Automatyzacja algorytmów zarządzających to zależność pomiędzy systemem a procesami determinowanymi poprzez czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie eksploatacji obiektów.

Kondensacja algorytmów z zastosowaniem bram automatycznych

serwis bram automatycznych PiasecznoDo głównych elementów determinujących tzw. koncepcję smart building możemy zaliczyć sensory inteligentne, jednostki sterujące i nadzorujące oraz zespół okablowania strukturalnego. Wymienione ciągi technologiczne pozwalają na sterowanie takimi procesami jak system ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji. Ponadto autonomiczność każdego z ww. algorytmów pozwala również na koordynację takich rozwiązań jak system rolet oraz serwis bram automatycznych Piaseczno. Mimo, iż ich głównym segment stanowią systemy pneumatyczne i hydrauliczne, automatyzacja nie byłaby możliwa bez odpowiedniego zaprogramowania takiego programu, który umożliwi koordynację pracy takich zespołów jak m. in. nawigacja z jednoczesnym użyciem systemu otwierającego naszą bramę w połączeniu z np. drzwiami garażowymi czy oświetleniem. Wdrożenie na rynek bram automatycznych stanowiło rewolucyjne rozwiązanie, dzięki któremu możliwa była niwelacja takich czynności jak konieczność opuszczania pojazdu celem umożliwienia sobie wjazdu na posesję poprzez otwarcie bramy wjazdowej oraz ponownego jej zamykania. Dynamiczny rozwój techniki pozwolił również na stopniowe wyeliminowanie newralgicznych sytuacji takich jak czasowe zacinanie się systemów pneumatycznych. Tak jak przykładowo butlę w instalacji gazowej w samochodzie co jakiś czas musimy poddawać procesowi legalizacji, tak samo bramy wymagają co jakiś czas sprawdzenia oraz serwisowania. Serwis bram automatycznych Piaseczno oferuje w ramach usług serwisowych szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie cenowym od ok. 250 do 450zł za przegląd i konserwację.

Dzięki temu zyskaliśmy nie tylko na płynności jeżeli chodzi o usprawnienie systemów bram automatycznych, ale pociągnęło to za sobą szereg wielu nowych rozwiązań, takich jak np. podłączenie do algorytmów sterujących poprzez system nawigacyjny współrzędnych pojazdu, co pozwalało skrócić do zera czas oczekiwania potrzebny na otwarcie bramy oraz integralność z drzwiami garażowymi działającymi na tożsamej zasadzie, co bramy oraz systemem oświetleniowym.